Actuele baanstatus

*Laatst gewijzigd:
Baanstatus
21 mei - 06:08
20° Vandaag
4 N

Plaatselijke Regels

  1. Buiten de baan (O.B.) wordt aangegeven door witte palen en/of hekwerken.

  2. Grond in bewerking (GUR), aangegeven door witte of blauwe lijnen, blauwe paaltjes of borden, is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door de GUR dan moet de speler dit ontwijken volgens regel 16.1f.
   Dit geldt ook voor bomen en struiken die aangepaald zijn en/of voorzien zijn van blauwe kenmerken.

  3. Indien hindernissen zijn voorzien van beschoeiingen dan markeert de binnenkant van de beschoeiing de grens van de hindernis. De beschoeiing zelf is een integraal onderdeel van de baan.

  4. Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat de bal buiten de baan ligt, dan mag de speler, in plaats van het toepassen van regel 18 (stroke & distance), ook verder spelen met het bijtellen van twee strafslagen door een bal te droppen in de bepaalde dropzone. (Zie voor uitleg van de regel de mededelingenborden in het clubhuis)

  5. Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn én binnen een clublengte van de green én binnen een clublengte van de bal ligt, mag worden ontweken volgens regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een duidelijke onredelijke speellijn kiest.

  6. Wanneer de bal van een speler op de green ligt en er groeien paddenstoelen op de voorgenomen speellijn, dan mogen deze ontweken worden volgens regel 16.1d.

  7. Wanneer de bal van een speler in een diepe “voor” in een bunker ligt, en deze “voor” is ontstaan door stromend water, dan geldt deze “voor” als GUR en mag ontweken worden volgens regel 16.1c.

   

  Plaatsen (winterregel E3)

  Deze regel is geldig van 1 november tot en met 30 april.


  Wanneer de bal van een speler ligt in het algemene gebied, gemaaid op fairway hoogte of korter, mag de speler zijn bal of een andere bal één keer plaatsen binnen een kaartlengte van de oorspronkelijke plaats volgens regel 14.2b / 14.2e.

   

  ‌‌Afstand markeringen gemeten tot midden green:
  200 mtr.  ‌Witte markering midden fairway ‌en houten paal met 4 witte banden in semi rough.
  150 mtr.  ‌Gele markering midden fairway ‌en houten paal met 3 witte banden in semi rough.
  100 mtr. ‌ Rode markering midden fairway ‌en houten paal met 2 witte banden in semi rough.

   

  Regel&Handicap commissie, 3 maart 2024

Let op!